Contract tussen model en fotograaf  

   

 Model:  

Naam (modellen naam): ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…......... ……………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/ Woonplaats: 

…......................................……………………………………………………………………………………  

Telefoon: 

…................... ………………………………………………………………………………………………… 

Email/ Website: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fotograaf:  

 Naam: Jan van Dijk  

Geboortedatum: 24-02-1974  

Telefoon: (+31) 06 51 42 80 29 

Website / sociale media : www.hobby-fotograaf.com / https://www.facebook.com/jan.vandijk.5011516 

  

Visagiste: (indien aanwezig ) 

Naam  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…......... ……………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/ Woonplaats: 

…......................................……………………………………………………………………………………  

Telefoon: 

…................... ………………………………………………………………………………………………… 

Email/ Website: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Model / fotograaf en e.v.t. visagiste zoals omschreven op pagina 1 verklaren doormiddel van hun handtekening akkoord te gaan met onderstaande tekst en inhoud van deze overeenkomst. 

 Artikel 1 – Privacyverklaring 

Het is niet toegestaan om in het openbaar enige mededeling te doen met betrekking tot deze fotosessie, 

Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinde gebruikt. Dit houdt in dan op geen enkele manier informatie aan derden wordt gegeven of geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen biet opgenomen in deze overeenkomst, Noch fotograaf, noch het model, noch de visagiste, noch de ouder(s)/voogd zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze overeenkomst in direct samenhang staan, opzettelijk tot schade aan de ander benutten 

 

Artikel 2 – Algemeen 

  • Er zal door het model geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door technische defect kan doorgaan, of indien de foto's hierdoor mislukken gewist of beschadigd zijn, 

  • Indien de foto's mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto's in een pdf-bestand dit aan dat het ook echt het geval is. 

  • Middels overleg tussen model en fotograaf zal en dan naar een oplossing gekeken worden. 

 

Er werd overeengekomen dat de volgende foto's gemaakt worden voor de fotosessie: 

O – Portret 

 

Volledig gekleed, zonder enige vorm van naaktheid, de nadruk ligt hierbij voornamelijk op het model en kleding 

O - Glamour / Fashion 

 

Het model is volledig gekleed, er wordt op een dusdanige belichting belicht en met behulp van de juiste kleding en attributen, op een zo mooi mogelijke wijze weer gegeven. 

O – Badmode 

 

Borsten en schaamstreek zijn volledig bedekt met badkleding 

O – Lingerie 

(16 jaar en ouder) 

Model is gekleed in ondergoed, met als hoofddoel de lijnen van het lichaam in combinatie met je juiste emotie weer te geven. 

O - Doorschijnende lingerie 

(18 jaar en ouder) 

Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn/is zichtbaar afgebeeld op de foto. 

O – Bedekt naakt 

(18 jaar en ouder) 

Het gehele lichaam is zichtbaar, maar de erotische zones zijn deels afgedekt 

O - topless 

(18 jaar en ouder) 

Hieronder wordt verstaan foto’s waarom het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto 

O - Naakt 

(18 jaar en ouder) 

Het gehele lichaam is zichtbaar, met als hoofddoel de lijnen van het lichaam weer te geven zonder erotisch te zijn. 

O - Erotisch naakt 

(18 jaar en ouder) 

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld, De tepels en/of schaamstreek zijn zichtbaar afgebeeld op de foto, Nadruk ligt op de erotische zones  

O - Intiem 

(18 jaar en ouder) 

Het model voert seksuele handelingen uit met zichzelf, Ander model of met de fotograaf 

O – anders 

       Overeengekomen 

Namelijk: 

Datum/tijd/locatie: 

Datum: 

Tijd: 

Locatie: 

  

 

 

Artikel 3 – Recht van afbeelding 

Het model geeft expliciet toestemming om een zelf te bepaalde selectie door de fotograaf van de opname op zijn website te plaatsen. De fotograaf zal in overleg met het model geselecteerde foto's eventueel op sociale media plaatsen. 

 

Artikel 4 – Auteursrecht 

Het model bevestigt, dat hij/zij geen aanspraak kan maken op copyright en het auteursrecht en dient de naam van de fotograaf ten alle tijden te vermelden. 

Artikel 5 – publicatierecht 

Zowel de fotograaf, visagiste als het model hebben het recht de foto's te publiceren met vermelding van fotograaf, visagiste als het model. 

Artikel 6 – vergoedingen 

TFP: het model / fotograaf ontvangt voor het poseren geen vergoeding maar een cd-rom/DVD/download waarop de foto's van de sessie. 

Betaald: het model / fotograaf ontvangt op basis van een afgesproken bedrag: 

O - Per uur:  

O – Per dagdeel: € 

O – Voor de gehele dag: € 

O – N.V.T. 

Aanvinken wat van toepassing is 

Evt. Mits overeengekomen is er een reiskostenvergoeding, deze vergoeding bedraagt:          

O – Gehele reis op basis van OV (retour) :  

O – Gehele reis op basis van OV (enkel) :  

O – Gehele reis op basis van €.0,15 per km (retour): €  

O – Gehele reis op basis van €.0,15 per km (enkel): € 

O – N.V.T. 

 

Artikel 7 – levering 

O - CD/DVD per post: De levertijd voor Cd-rom/DVD bedraagt maximaal 4 weken. Port- en verpakkingskosten vallen ten laste voor het model. 

O – De levertijd van de digitale bestanden bedraagt maximaal 3 weken en worden gratis beschikbaar na afloop van de sessie per email via een downloadlink. Ze worden verzonden naar het emailadres. (Zie 1e pagina) 

 

 

Opgemaakt in 2 of 3 exemplaren, waarvan elke partij en 1 exemplaar heeft ontvangen 

 

Datum van Tekenen: 

O – Ik ben 18 jaar en ouder. 

O – Ik ben nog geen 18 jaar en krijg toestemming van ouders of voogd 

Handtekening en aanwezigheid van ouder(s) of voogd vereist 

 

Handtekeningen: 

Fotograaf: 

 

Visagiste: 

 

Model: 

 

Ouder(s)/voogd 

 

ER KAN OM LEGITIMATIE GEVRAAGD WORDEN DUS NEEM DEZE TEN ALLE TIJDEN MEE